Звіт про проведення навчальної практики з фізичної культури з учнями 5 - 7 класів

Тема: Cпортивний туризм.
Мета: сприяти розвитку умінь і навичок зі спортивного туризму
На практиці  з фізичної культури  учні 5-7 класів вивчали і повторювали в’язання туристичних вузлів, розміщення туристичного табору, розкладання і складання наметів, орієнтування за компасом.
Учні 5-х класів (06.06.2018 р.) на занятті з фізичної культури вивчали більш детально правильне розміщення табору, основні елементи туристичного табору, розбирання і складання наметів.
Читати далі...

Учитель - Денисевич С.Ю.


 

 


З в і т

про проведення навчальної практики з української мови
6-А клас – 29.05.2018
6-Б клас – 06. 06.2018
Тема: Конкурс «Знавець рідної мови»
 Найбільше діти люблять навчальні ігри. У  невимушеній формі шестикласники повторили матеріал та перевірили свої знання, здобуті на уроках української мови.
Читати далі...

Учитель – Киркевич Г. В.
 З в і т
про проведення навчальної практики з української літератури у 10 класі від 05.06.2018 р.

Тема: Фольклорна експедиція «Пісенна творчість мого раю», (систематизація матеріалу)
Однією з найважливіших і найбагатших частин художньої культури українського народу є його усна словесна творчість. Скільки прекрасних перлин, багатих,цікавих за змістом, яскравих мистецькою формою має вона! Та найбільшою окрасою є народні ліричні пісні. Учні 10 класу зібрали та упорядкували папку «Пісенна творчість мого краю». 
Читати далі...

Учитель – Кузло Т.С.


 


 

Звіт про навчальну практику з української літератури у 7 класі від 11.06.2018 р.

Тема: Літературними стежками
Мета: сприяти урізноманітненню і систематизації вивченого за рік ; розвивати читацькі інтереси семикласників, навички образного та логічного мислення. Прищеплювати загальнолюдські моральні якості на прикладі улюблених персонажів, розвивати естетичний смак.
Читати далі...

Учитель – Жуковська В.В.

 


 


Звіт про навчальну практику  з біології у 8 класі від 05.06.2018р.

Тема. Екскурсія до місцевої амбулаторії.
З  метою узагальнення вивченого у 8 класі  курсу «Біологія людини», ми провели екскурсію до місцевої лікарської амбулаторії.
На екскурсії у місцевій амбулаторії учні ознайомилися з усіма видами першої допомоги, яку надають тут: накладання шини, запис електрокардіограми, накладання пов’язка та  інші види допомоги. Тут ми перевірили свої знання, закріпили уміння та навички 
Читати далі...

Вчитель біології Крупко Т. І.
 

 

 


З в і т

     про навчальну практику з трудового навчання (технічна праця) 6 клас від 05.06.2018р. 
    Тема. Екскурсія на деревообробне підприємство.
    Мета. Сприяти формуванню у  учнів поняття про структуру деревообробного підприємства  лісопильного напрямку приватного підприємця Грицюк О.К..
    Читати далі...

Підготував вчитель трудового навчання Крупко М. І.
 

 


З в і т про проведення навчальної практики з основ здоров’я

     Тема. Повторення правил дорожнього руху.
    Мета: повторити ,узагальнити та систематизувати знання учнів про правила дорожнього руху та дорожні знаки; знаходити і виправляти помилки дітей у життєвих ситуаціях.

 

   Читати далі...

Учитель – Крупко Н.В.
 

 


З в і т  про проведення навчальної практики з хімії

          31.05.2018 р. у Сварицевицькому НВК була проведена навчальна практика для учнів 7 класу за темою: “Умови виникнення та припинення горіння. Служба порятунку “101”.
    Метою даного заняття було створення умов для наближення змісту навчального предмету, зокрема хімії, до реального життя. 
                  Читати далі...

Вчитель хімії Н.С. Грушко


 

 Звіт про проведення навчальної  практики з алгебри у 8 класі:

1 . Побудова  графіків за допомогою комп’ютерних програм, зокрема пакет  Advanced Grapher.
2. Розв’язування квадратних рівнянь у програмі Microsoft Excel.
Звіт про проведення навчальної  практики з геометрії  у 8 класі:
1. Розв’язування нестандартних задач.
2. Створення презентацій на тему: «Геометрія в  архітектурі»

Вчитель  - Полюхович О. А.

 


 

Звіт  про  проведення  навчальної  практики  з  математики у 7 класі   01.06.2018р.

Тема. Повторення навчального матеріалу в ігровій формі.

1. Розв’язування цікавих задач.
2. Розгадування ребусів, головоломок, судоку.
Звіт про проведення навчальної практики з математики у 10 класі 05.06.2018р.
1. Побудова графіків функцій в  «Advanced Grapher».
2. Розв’язування рівнянь з параметрами.
3. Розгадування математичних  ребусів, судоку.             

Вчитель -  Крупко М. М.

 


 

Звіт про проведення навчальної практики з географії та природознавства для учнів 5-8 та 10 класів

    Упродовж навчальної практики учні Сварицевицького НВК мали практичні заняття з географії та природознавства. Основною метою проведення даних занять було розширення глобального світосприйняття учнів, розвиток географічного мислення, формування наукового світогляду та виховання любові до природи рідного краю.
     Учні 5-х класів  на заняттях з природознавства працювали над дослідженням «Захист природи – справа кожного». Діти обговорювали проблеми захисту довкілля у своєму селі.
     Читати далі...

Учитель – Грицюк В.Г.


 


 

З В І Т


    Знання законів природи, перевірка їх на практиці  вивчає фізика, вміння пояснювати явища природи, вільно орієнтуватися в яскравій і швидкій круговерті природних явищах - невід'ємна ознака і риса сучасного учня. Це не лише забезпечує активну участь в суспільному виробництві, але і визначає інтелектуальний рівень людини в суспільстві. Тож не дивно, що усі економічно розвинуті країни світу надають великої уваги вдосконаленню системи фізичної освіти. Нам це цікаво також…
Було проведено низку незвичних цікавих дослідів, практикумів. Працювали також з інтерактивними засобами навчання.29.05.2018 р. навчальна практика з фізики проводилась у 10 класі      Відповідно до графіка проведення
     Фізика розкриває загальні закони і закономірності природи, встановлює зв'язки між явищами природи, а спеціальні науки доводять їх до конкретного технологічного втілення.
Серед навчальних предметів фізика займає одне з провідних місць. Це є відображенням того об'єктивного загальновідомого факту, що фізика - основа сучасної техніки і багатьох сучасних виробництв та технологій.     
     
 

     Відповідно до графіка проведення   навчальна практика проводилась у 6-Б класі 30.05.2018 р., 31.05.208 р. – у  5-Б класі, 01.06.2018 р. – у 5-А класі, з метою: залучити якнайбільшу кількість учнів  до позакласної роботи, пов’язаної з інформатикою, виявити обдарованих дітей, сприяти розумовому вихованню школярів, розширенню знань учнів з предмету.
     До проведення заходів, які сплановані в рамках проходження практики, були залучені учні основної школи.
Були  проведені такі заходи:
     30.05.2018 року – робота з офісними програмами, створення проектів у середовищі Scratch.
     31.05.208 року – робота з офісними програмами, акція «Збагачуйся власним розумом». 
     01.06.2018 року - робота з офісними програмами, проект «Використання програми Scratch в навчальній діяльності»
    Я вважаю, що проведення таких заходів під час практики розвиває інтерес учнів до вивчення предмету, творчу уяву, художній смак, навички змагання, логічне та просторове мислення, посилює пізнавальну мотивацію, підвищує інтерес до активної творчої та самостійної діяльності.

 

 

Учитель А.В. Анішкевич
 

 


 

Звіт про проведення навчальної практики з технологій

     Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов’язковими та необхідними складовими освітнього  процесу.  Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства,  розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітнього  процесу. 
     Проведення навчальної практики з технологій 01.06.2018 р. у 10 класі спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів,  усвідомлення практичної складової навчального курсу з технологій. 
    Особливого значення навчальна практика набуває в умовах профільного навчання. Організація діяльності школярів під час проведення навчальної практики була зорієнтована на допрофільну підготовку, реалізацію індивідуального підходу до учнів, поглиблення теоретичної та практичної складових профільних навчальних дисциплін. 
     На  заняттях учні залучалися до роботи: з клавіатурним тренажером, з майстром функцій, з технологіями обробки інформації, з пошуковими системами (каталоги, мережа Інтернет) тощо. Це дало можливість школярам використовувати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації, бачити нові  можливості застосування об’єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи.  

 

Учитель В.І. Анішкевич


 

Звіт про проведення  практики з музичного мистецтва

     30.05 - 6-а клас: Провели конкурс розгадування омелодизованих загадок та аукціон на тему «Музичні терміни». Поспівали народні пісні.

    06.06 – 5-б клас: Відтворили обряд «Водіння Куста». На свіжому повітрі, серед природи нарядили  «Куста» та поспівали кустівських пісень. Пограли в музичні ігри «Впіймай звук» та «Угадай мелодію».
     07.06 – 7 клас: Провели конкурс «Музична культура рідного краю», де дві команди змагалися називаючи і виконуючи місцеві календарно-обрядові пісні. У актовій залі організували відеогостини, де переглянули виступи місцевого народного аматорського колективу родини Чудіновичів на районних та обласних фестивалях народної творчості.
     08.06-5-а клас: Відтворили обряд «Водіння Куста». Пограли в ритмічні ігри, розгадували ребуси та кросворди.
     Переглянути фотографії можна тут...

Учитель – Королькова В.Є.


 


 

 

Звіт про проведення навчальної практики з математики

     7 червня у 5-А класі було проведено практичне заняття на тему  «Обчислення периметра  многокутників і довжини кола». Під час практики учні набули практичних навичок в обчислюванні периметра прямокутника, квадрата та довжини кола. Розвинули пізнавальну активність, уміння спостерігати і порівнювати, робити висновки, висловлювати власну думку; виховували культуру розумової праці.

Переглянути фотографії можна тут...

 

Звіт про проведення навчальної практики з математики у 6-А класі

     6 червня була проведена навчальна практика на тему «Обчислення площ фігур на місцевості і в побуті». Метою заняття було узагальнити знання учнів та підвищили рівень засвоєння з теми «Обчислення площ фігур». Учні навчились використовувати свої знання на практиці. Наприклад: порахувати кількість рулонів шпалер для ремонту класної кімнати; кількість плиток для ремонту фасаду школи.

Переглянути фотографії можна тут...

 

Звіт про проведення навчальної практики з математики у 6-Б класі 

     29 травня була проведена навчальна практика на тему «Обчислення площ фігур на місцевості і в побуті».
До знань ведуть три шляхи:
Шлях наслідувань - він найлегший;
Шлях міркувань-цей шлях благородний;
Шлях досвіду-найтяжчий.
                                          Конфуцій.
Отож, користуючись цією премудрістю, ми йшли вперед до знань цими трьома шляхами.

Переглянути фотографії можна тут...

 

Звіт про проведення навчальної практики з фізики

Під час практичного заняття  08.07.2018р. у  8 класі на тему «Фізика в дослідах та експериментах» учні навчилися самостійно спостерігати і аналізувати хід фізичних процесів, набули навички самостійної роботи; навчились користуватись фізичними приладами; дотримуватись техніки безпеки при проведенні дослідів та експериментів.
Переглянути фотографії можна тут...

 

Учитель – Крупко Г.В.


 

Звіт про проведення екскурсій у 3 класі

29.05.2018р. Образотворче мистецтво 
     Тема. Спостереження за природою і працею людей своєї місцевості. Відображення вражень у різних видах і формах мистецтва. 
     Мета: узагальнити й доповнити знання учнів про природу рідного краю, її особливості, продовжувати знайомити з працею людей своєї місцевості; вчити відображувати побачене і почуте в різних формах мистецтва; нагадати правила поведінки в природі; виховувати любов до природи, бережне ставлення до всього оточуючого.  
     Під час екскурсії діти об′єднувалися у групи для повторення раніше вивчених рослин і тварин нашої місцевості, повторили правила поведінки в природі. Розучували  вірші, загадки про природу і працю людей рідного краю.  Збирали рослини для гербарію.
     Після екскурсії учні відображували побачене у різних видах і формах мистецтва. Діти малювали на папері, піску, складали вірші, казки. Пригадували відомі твори мистецтва про природу. 
    Підсумок екскурсії. Діти вирішили самостійно шукати інформацію про рослин і тварин нашої місцевості, яких ми не згадали. Підсумували, що  красива вся природа і багата. Будемо ж її оберігати. Будемо дорослим ми допомагати. Хай живуть ліси, озера, ріки – Збережемо їх навіки! 
30. 05. 2018р. Основи здоров′я
     Тема: Практичні заняття та ігри з Правил дорожнього руху на спеціально розміченому майданчику або вулиці.
    Мета: розширювати знання дітей про правила дорожнього руху, які вивчалися раніше; вчити користуватися цими правилами у різних ситуаціях, розрізняти дорожні знаки; вчити переходити вулицю на регульованому й нерегульованому перехрестях; виховувати культуру й дисциплінованість пішохода. 
     Учні класу об′єдналися у групи для повторення раніше вивчених правил дорожнього руху, дорожніх знаків, сигналів світлофора. Розучували вірші, загадки про правила дорожнього руху. Разом вирушили до дороги, де ознайомилися з дорожніми знаками та пішоходним переходом,  навчилися групою переходити нерегульоване перехрестя. Діти пограли в ігри “Світлофор”, “ Горобці та автомобілі ”. Також провели вікторину “Знавці дорожньої абетки”.
     Підсумок: Учні повторили правила дорожнього руху, навчилися користуватися цими правилами у різних ситуаціях і вирішили бути вихованими пішоходами.
31.05.2018р. Природознавство 
     Тема.  Рельєфний дизайн місцевості рідного краю. Штучний та природний дизайни. 
     Мета:розширювати знання дітей про форми рельєфу своєї місцевості; вчити розрізняти штучний та природний дизайни; економно та екологічно правильно використовувати природні багатства; виховувати бережливе ставлення до природи. 
    Вирушили класом до місцевого кар’єру, де добувають глину для цегельного заводу. Діти звернули увагу на форми рельєфу даної місцевості. Хоч і рівною здається поверхня землі, на ній є підвищення і зниження, зустрічаються яри, долини річок, кар’єри, де видобувають корисні копалини. Навчилися розрізняти природній та штучний дизайни, побачили, як економно та екологічно правильно використовують природні багатства та навчилися бережливо ставитися до природи.
     Переглянути фотографії можна тут...

 

Боковець Т.С., класний керівник 3 класу, Мерзун А.С., вихователь ГПД
 


 

 

Звіт про проведення екскурсій у 2-Б класі


     29 травня учні 2-Б класу здійснили екскурсію до шкільної бібліотеки, де Олена Федорівна ознайомила дітей із роботою бібліотекаря, розповіла про новинки сучасної  дитячої літератури, запропонувала учням взяти участь у акції “Подаруй бібліотеці книгу”. 
З метою формування  уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу   протягом чотирьох днів для учнів початкових класів проводилися екскурсії.     

 Читати далі...

Холодько Т.В., класний керівник 2-Б класу
 


 

Учні 2-А класу провели цікаво час на екскурсіях   

     Протягом останніх днів травня учні 2-А класу провели цікаво час на екскурсіях. Вони відвідали бібліотеку, прогулялися вулицями рідного села, досхочу награлися і відпочили на стадіоні та з великим азартом відвідали місцеве лісництво та ліс. З метою популяризації дитячої книги та практичного засвоєння знань про професію бібліотекаря учні розглянули стелажі, взяли в руки формуляри, відвідали абонемент, повторили правила поводження з книгою. Наступна екскурсія була в місцеве лісництво. Мета цієї екскурсії - милування природою рідного краю та практичне засвоєння флори та фауни. Велике задоволення отримали діти від екскурсії до шкільного стадіону, де вони мали можливість витратити всю свою енергію на улюблені ігри та перші кроки у волейболі, а ще досхочу награлися у футбол. Завершили другокласники свої екскурсії прогулянкою по рідному селу. Метою стало повторення правил дорожнього руху та їхнє практичне засвоєння. Після всіх екскурсій діти ділилися приємними враженнями та вже мріяли про нові плани на наступний рік.
Переглянути фотографії можна тут...

 

Галушко Л. А., класний керівник 2-А класу
 


 

 Екскурсія до шкільного краєзнавчого музею учнів 5 – Б класу

     Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про історичні джерела; розвивати вміння вирізняти види історичних джерел і здатність їх систематизувати; виховати повагу до історичної спадщини і прагнення поповнювати фонди шкільного історичного музею; прищепити любов до історії рідного краю.
Хід роботи.
     Екскурсовод Полєшко О.І., вчитель історії, ознайомила учнів з етапами розвитку нашого краю,закріпивши свою розповідь демонстрацією експонатів. Обговорили, які  історичні джерела найбільше зацікавили учнів, які найбільше сподобалися  і чому. Учні висловили бажання взяти активну участь у поповненні фондів музею. З цією метою вони відвідають своїх дідусів і бабусь і "здійснять розкопки" в їхніх скринях і на горищах.

 

 

Екскурсія до шкільного краєзнавчого музею учнів 5 – А класу

     Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про історичні джерела; розвивати вміння вирізняти види історичних джерел і здатність їх систематизувати; виховати повагу до історичної спадщини і прагнення поповнювати фонди шкільного історичного музею; прищепити любов до історії рідного краю.

 Хід роботи.
     1 етап. Ознайомлення із археологічними знахідками епохи палеоліту. Обговорення і розгляд експонатів. Бесіда про місця, де були знайдені експонати і основних ознаках, за якими знахідки відносяться до музейних експонатів.
      2 етап. Ознайомлення з писемними історичними джерелами, визначення їх історичної цінності. Обговорення можливості поповнення учнями музейних писемних фондів.
3 етап. Ознайомлення з речовими історичними джерелами. Майстер – клас вчительки з ткацтва , користування жорнами. Фотографування на пам'ять.

Учитель – Турук Г.С.


 

Яка то радість - мандрівка на свіжому повітрі

 
     Шкільні екскурсії – чудова можливість дізнатися багато нового і цікавого про свій рідний край. Це спілкування з однокласниками і друзями в невимушеній обстановці, коли є можливість проявити самостійність, побачити щось нове або те, чого раніше не помічав. Шкільні екскурсії — це ті події, які пізніше згадуються все життя.
     Першою екскурсією у 4 – Б класі була екскурсія з природознавства на тему «Спостереження за рослинами, тваринами, погодними умовами свого краю». Метою екскурсії було спостерігати, як погодні умови нашого краю впливають на різноманітність, ріст і розвиток рослин та тварин. Діти прогулялися шкільним парком, спробували визначити вік дерев, які там ростуть, зустріли мешканця шкільного дуба жука-оленя та птахів, яким узимку допомагали вижити.
Наступного дня довелося попрацювати. Дуже цікавою і корисною була робота на пришкільній ділянці. Завданням цієї екскурсії було ознайомлення з особливостями догляду за кімнатними рослинами та квітами на клумбі. Діти вчилися висаджувати квіти на шкільні клумби, пересаджували у новий грунт кімнатні рослини, які росли у класі. Учні ознайомилися з особливостями догляду за кактусами, драценою, фікусами.
     Цікавою і змістовною була екскурсія до краєзнавчого музею. Завданням цієї екскурсії було показати частинку села Сварицевичі, яка ніби завмерла у часі. Старовинні речі побуту, одяг, полотняні рушники, домоткані доріжки створили неповторні відчуття.
     І заключним етапом стала екскурсія «Ігри та заняття з повторення правил безпечної поведінки учнів на вулицях» з основ здоров’я. Метою екскурсії було практично ознайомитися з правилами переходу дороги на нерегульованих перехрестях, правилами руху пішоходів і велосипедистів. Вийшовши зі шкільного подвір’я, діти попрямували центральною вулицею села, зупиняючись біля пішохідних переходів і перехресть. Вони моделювали ситуації, які можуть виникнути на дорозі та шукали шляхи їх розв’язання.
Фотографії можна переглянути тут...

Вишневська М.В., класний керівник 4-Б класу

 

Звіт про проведення навчальної практики з історії
     Мета: систематизувати і закріпити знання учнів набуті протягом 7 класу; 
домогтися повторення  знань учнів з хронології, розуміння причинно-наслідкових зв’язків  в основних явищах і процесах;
виробляти в учнів інтерес до вивчення історії рідного краю.
      Учні подивилися відеофільм «Україна в середні віки ». В ході перегляду відеофільму    коротко повторили матеріал,  який вони вивчали в 7 класі.  
     Читати далі...
Учитель О.І. Полєшко