ЗАКОН УКРАЇНИ  "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ"

     17 грудня 2018 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії  булінгу», направлений на протидію булінгу, що передбачає  чіткі  алгоритми  дій  у випадку цькувань. 
     Законодавчим актом визначено поняття булінгу, шляхи протидії цьому явищу, захисту прав дітей, а також інших осіб, які працюють у закладі освіти, а також встановлено адміністративну відповідальність за булінг, приховування випадків булінгу педагогічним, науково-педагогічним, науковим працівником, керівником, або засновником закладу освіти.

Читати далі....


 

Нормативно-правова база здійснення правовиховної роботи в закладі з протидії та запобіганню насильства

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2018, № 5, ст.35

Постанова  Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року №658 "Про затвердження порядку взаємодії  суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і  насильству за ознакою статі"

Лист Міністерства освіти  і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 “Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству”

Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1047 від 02.10.2018 "Про затвердження методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами"

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.08.2018 року №1/9-486 "Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 №1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 року №509  "Про затвердження положення про психологічну службу у системі освіти України"


 

Порядок   
подання   звернень  й  розгляду  заяв  про випадки  булінгу  в  закладі  освіти від здобувачів освіти, їх батьків, законних представників та реагування на доведені випадки булінгу у  закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу, затверджений наказом Сварицевицького  навчально-виховного комплексу від 29. 12.2018  № 374

 

      Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, вчителю, психологу або директору.
     Дитина може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги; до уповноваженої особи закладу освіти Полюхович Олени Михайлівни; до уповноваженої особи з протидії насильству Яцути Оксани Іванівни; практичного психолога Крупко Наталії  Антонівни; соціального педагога Крупко Ольги Миколаївни.
     Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.
     Після отримання звернення дитини, уповноважена особа з протидії насильству в закладі  інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу.
    Керівник закладу розглядає таке звернення та з’ясовує  усі обставини  булінгу. Читати далі...

 


 
Контактні телефони осіб, до яких можна звернутися за допомогою у випадку проявів насильства
 
Уповноважена особа закладу освіти:
Полюхович Олена Михайлівна, 0966776831
Уповноважена особа з протидії насильству:
Яцута Оксана Іванівна, 0976077800
Практичний психолог:
Крупко Наталія Антонівна, 0688383189
Соціальний педагог:
Крупко Ольга Миколаївна, 0968063019
 

Права та обов’язки здобувачів освіти

     Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років. Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають право на: Читати далі...
 
 

 Права та обов'язки  педагогічних  працівників 

     Відповідно до Статті 54 Закону України «Про освіту» мають право на захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю.
       Їх обов'язок повідомляти керівництво закладу освіти про відомий їм факт булінгу по відношенню до здобувача освіти або педагогічного, науково-педагогічного, наукового працівника, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були, або отримали достовірну інформацію про такий випадок від інших осіб та в межах своїх повноважень, вживати невідкладних заходів щодо припинення булінгу. Читати далі...
 

Права та обов’язки батьків

     Згідно Статті 55 Закону України батьки здобувачів освіти мають право  подавати заяву керівництву закладу освіти або його засновнику про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
     Вони  ж зобов’язані  вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу по відношенню до дитини, або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
• брати участь у розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти та отримувати інформацію про стан його реалізації
• сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо виявлених фактів булінгу;
• виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу у закладі освіти". Читати далі...