Даний проект спрямований на пошук, Оберіг, збереження народних обрядів, ремесел, традицій виховання учнівської молоді засобами народної педагогіки. Учасниками проекту є педагогічні працівники, учні школи, батьківський колектив, сільська громада.
Проект є багатоаспектним, його сутність полягає у всебічному пізнанні історії та культури рідного краю, і на цій основі – пізнанні і усвідомленні кожною дитиною себе як частки своєї нації.
Методи, форми, технології реалізації проекту ґрунтуються на співпраці і на взаємодії шкільного, вчительського і учнівського колективів з громадою села, науковцями в галузі етнографії, етнології, фольклористики.

Проект побудований на засадах:
·        Гуманізації виховного процесу;
·        Народної педагогіки;
·        Демократизації;
·        Національних пріоритетів;
·        Пошуково-дослідницької роботи;
·        Науковості;
·        Єдності інноваційних процесів з народною мистецькою спадщиною.

Можна скачати тут...