1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу освіти

4. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова (мови) освітнього процесу

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

10. Результати моніторингу якості освіти

Результати   моніторингу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти  Сварицевицького навчально-виховного  комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» у ІІ семестрі 2018-2019  навчального року

Результати моніторингу рівня навчальних досягнень здобувачів освіти за ІІ семестр 2018-2019 навчального року

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти

12. Правила прийому до закладу освіти

13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

14. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати ( додаткові освітні та інші послуги, на платній основі, закладом не надаються)

15. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

16. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

17. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

18. Кошторис і фінансовий звіт 

19.  Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

20. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.

21. Меморандум співпраці між учасниками освітнього процесу Сварицевицького НВК.