"Насильство в середовищі сім'ї"

        Насильство над дітьми існувало у всі часи і спостерігалося значно частіше в попередніх поколіннях, ніж сьогодні. Будь-яке покарання більшість батьків вважало ефективним методом виховання. Про права дитини знали давно, але ніхто про це не говорив. Сучасне суспільство сформувало сучасні погляди на виховання, нетерпимість до насильства над дітьми і їх  занедбаності з боку окремих сімей.
      Виходячи з того, що останніми роками засоби масової інформації буквально рясніють повідомленнями про насильницькі дії стосовно дітей, жорстокі вбивства та розбещення малечі, на школу покладається місія озброїти батьків педагогічними  знаннями щодо соціально-правового захисту дітей від будь-яких форм насильства, аби  спільними зусиллями долати цю проблему.
        Адже найстрашніше те, що нерідко в ролі дитячих «екзекуторів» виступають їхні ж рідні або знайомі. І про цю проблему вже мало просто говорити – про неї треба кричати, аби уберегти наше майбутнє від фізичного та психічного знищення.
Можна скачати тут...

Презентація "Причини насильства" Скачати тут...

Відео "Що таке любов" http://youtu.be/DGDjR56yHAw


«Культура спілкування і взаємин батьків і дітей»

  Твоя сім´я — це твоя доля. Щастя дітей починається зі щас­тя батьків. Тут його причина й підмурок. Сімейне виховання ґрунтується на трьох засадах: увага, повага й вимогливість.
       Моральне формування особистості починається у сім´ї. Від матері та батька, старших сестер і братів, бабусь і діду­сів дитина дістає початкові відомості про навколишній світ, про норми взаємин з іншими людьми. З рідної домівки не­се вона у дитячі ясла, садок, школу свої навички, звички, культуру поведінки.
      І незважаючи на те, що з перших років життя дитини у формуванні її особистості беруть участь вихователі, вчите­лі, друзі, потенційний заряд морально-етичних якостей, на­бутий у сім´ї у сукупності культури емоційних почуттів, по­стійно справляє на неї величезний вплив.
    Батьки часом засмічують голови своїх дітей неправиль­ними уявленнями, недотепними поняттями, шкідливими по­глядами та звичками. Вони нівечать душі своїх дітей так са­мо, як були зіпсовані колись їхні душі.
Можна скачати тут...


Сімейне виховання.
Поради та рекомендації батькам
Сім'я, родина — найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини повноцінним, плідним. Але батьки повинні усвідомити, що вони виконують і важливу соціальну роль, адже кожна повноцінна родина є фундаментом здорового суспільства. У статті 59 Закону України «Про освіту» зазначено, що виховання у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.Виховання дітей – відповідальна задача. Можна діяти несвідомо, ні про що не замислюючись, пливти туди, куди несе життя, сподіваючись на вдалий збіг обставин. А можна підійти до цього свідомо, прийнявши на себе відповідальність та створюючи щастя дитини своїми руками. Вибір за батьками.В.О.Сухомлинський писав: «У сім'ї, образно кажучи, закладається коріння, з якого виростає пагін і гілки, і квітки, і плоди. Сім'я — це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави».На сім'ю, родину покладено найважливіші функції: репродуктивну (продовження людського роду);матеріально-економічну (планування бюджету сім'ї); побутову (забезпечення житлом, ведення домашнього господарства);комунікативну (створення сприятливого сімейного мікроклімату); рекреативну (організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і потреб особистості);виховну (формування особистості дитини, передача свого соціального досвіду).Головна з усіх функцій – виховання повноцінної особистості. В наш час, на жаль, можна спостерігати відчуження батьків і дітей, зміну ціннісних орієнтирів молоді, втрату високих ідеалів української родинної педагогіки. 
Повністю текст можна скачати тут...